top of page

Privacystatement

Algemeen


Brasserie en Bakkerij van Toor is een horecagelegenheid in Rhenen en biedt op haar website informatie over diensten en maakt het mogelijk om online producten te bestellen en je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Brasserie en Bakkerij van Toor is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit Privacystatement heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van deze persoonsgegevens.
 

Nieuwsbrief
 

Aanmelden


Wanneer je je via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, kan je wekelijks een nieuwsbrief verwachten met nieuws over ons bedrijf en onze producten. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens in ons emailsysteem ‘Mailchimp’ en gebruiken deze uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we en gebruiken we?
 

  • E-mailadres (verplicht): het e-mailadres is noodzakelijk om je de nieuwsbrief te verzenden.


Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij (zoals eerder vermeld) gebruik van MailChimp, een verwerker die in de Verenigde Staten - en zodoende buiten de Europese Economische Ruimte (EER) - is gevestigd. Deze verwerker neemt deel aan het EU-US Privacy Shield. Doordat deze verwerker voldoet aan de strenge eisen van dit EU-US Privacy Shield, is het toegestaan data met deze verwerker uit te wisselen. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield vind je op: https://www.privacyshield.gov/welcome.


Afmelden


Je kunt je gegeven toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde weer intrekken. Onderaan elke mailing staat een link ‘unsubscribe from this list’. Via deze link kun je je uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 

Bewaartermijnen
 

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat je ons vraagt om je gegevens te verwijderen. De e-mailadressen die wij gebruiken ter adressering van onze nieuwsbrieven, bewaren wij zolang je ingeschreven staat als nieuwsbriefabonnee. Uitgeschreven mailadressen worden jaarlijks verwijderd uit het systeem.


Rechten
 

Op 25 mei 2018 zijn de regels verder aangescherpt met betrekking tot gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Eén onderdeel daarvan is dat je het recht hebt om vergeten te worden. Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem? Mail dan naar info@brasserievantoor.nl en geef in deze mail in ieder geval je achternaam en het mailadres waarmee je jezelf had ingeschreven op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Aan de hand van deze gegevens kunnen we je opzoeken en je gegevens verwijderen. Alle gegevens worden verstuurd via een SSL verbinding.


Klachten
 

Mocht je vinden dat wij ons niet aan de geldende privacyregelgeving houden, dan helpen wij je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wijzigingen
 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 november 2020. Brasserie en Bakkerij van Toor behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen en te actualiseren.


Vragen en verzoeken
 

Heb je een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door Brasserie en Bakkerij van Toor? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0317-612368 of stuur een e-mail naar info@brasserievantoor.nl.


Cookieverklaring
 

Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen.
 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.


Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond : Wat zijn cookies? | Waarvoor dienen cookies? | \Cookies verwijderen | Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising


De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document. Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Brasserie en Bakkerij van Toor is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

bottom of page